Τρίτη, 16 Αυγούστου, 2022

Μηλοειδή: Επεμβάσεις για καρπόκαψα και φουζικλάδια

Οικονομία


Συστάσεις προς τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαϊας

Ξεκίνησε στις ορεινές περιοχές της Αχαΐας η 1η πτήση του εντόμου καρπόκαψα την 16η Μάϊου.

Το καρπίδιο καθίσταται ευαίσθητο στην προσβολή της καρπόκαψας όταν φθάνει σε διάμετρο τα 2 εκατοστά και αρχίζει να χάνει το χνούδι του. Τα ωά εναποτίθενται από το ενήλικο στα φύλλα και κοντά στους νέους καρπούς και οι εκκολαφθείσες προνύμφες εισέρχονται στους καρπούς από τον κάλυκα. Η νεαρή προνύμφη πριν μπει στον καρπό είναι το πιο ευαίσθητο στάδιο του εντόμου.

Το 2% των ωοαποθέσεων τοποθετείται στις 30 Μάϊου ενώ το 2% των εκκολάψεων αναμένεται στις 3 Ιουνίου. Το 50% και 75% των εκκολάψεων αναμένονται στις 19 και στις 26 Ιουνίου, αντίστοιχα.

Συστάσεις: Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως ως ακολούθως:

• Εφαρμογή εντομοκτόνων με ωοκτόνο δράση από 30 Μαΐου έως 03 Ιουνίου, ή

• Εφαρμογή εντομοκτόνωνμε προνυμφοκτόνο δράση ή εντομοκτόνων που περιέχουν ενεργούς μικροοργανισμούς του ιού του τύπου των κοκκιώσεων από την 3η έως το μέγιστο την 12η Ιουνίου.

Εάν απαιτείται, επανάληψη σε 21 ημέρες.

Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

Ο χρόνος και το πλήθος των εφαρμογών εξαρτάται από την ένταση της τρέχουσας προσβολής, το ιστορικό προσβολών του δενδρώνα καθώς και από τον τρόπο δράσης (ωοκτόνο/προνυμφοκτόνο) και την υπολειμματική διάρκεια του επιλεχθέντος εντομοκτόνου. Σε ενδεχόμενη επανάληψη του ψεκασμού να  προτιμηθεί εντομοκτόνο από διαφορετική ομάδα ανθεκτικότητας. Προκειμένου να προστατευθούν τα ωφέλιμα, συνιστάται τα πυρεθρινοειδή να χρησιμοποιηθούν μόνο 1 φορά.

Η προσθήκη θερινού λαδιού στο διάλυμα του εντομοκτόνου βελτιώνει την κάλυψη, καταστέλλει την εκκόλαψη των αυγών και βοηθάει επίσης στην αντιμετώπιση των ακάρεων. Η χρήση του λαδιού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ετικέτα για να αποφευχθούν προβλήματα συμβατικότητας με άλλα φυτοπροστατευτικά και φυτοτοξικότητας σε υψηλές θερμοκρασίες.

Όπου παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα από εξάρσεις δευτερογενών εχθρών όπως φυλλορύκτες, αφίδες η κοκκοειδή καθώς και για τον τετράνυχο να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση.

Φουζικλάδια

Διαπιστώσεις: Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για προσβολές (βλ διαγράμματα) και σύμφωνα με τις προγνώσεις τις επόμενες ημέρες τοπικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Συστάσεις: Στόχος η προστασία των ευπαθών ιστών των δένδρων (νεαρή βλάστηση, άνθη, νεαροί καρποί) από τις πρωτογενείς και δευτερογενείς μολύνσεις. Συνιστώνται προληπτικές εφαρμογές με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικάin.gr