Τρίτη, 16 Αυγούστου, 2022

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές για τις CLLD/LEADER

Οικονομία


Οι πληρωμές ενεργοποιούνται ταδιακά στις Ομάδες Τοπικής Δράσης

Ξεκίνησε η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε δικαιούχους του υπομέτρου 19.2. «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η νέα διαδικασία πληρωμών ξεκίνησε μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών.

Η εν λόγω διαδικασία, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργοποιείται σταδιακά στις Ομάδες Τοπικής Δράσης σύμφωνα με την πρόοδο των προαπαιτούμενων εργασιών.in.gr