Κυριακή, 27 Νοεμβρίου, 2022

Προσβάσιμες στα ΑμεΑ 17 σχολικές μονάδες του Δήμου Ελασσόνας

Πολιτική


Οι σχολικές μονάδες του Δήμου Ελασσόνας είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία και η καθημερινότητα των μαθητών με αναπηρία γίνεται πιο εύκολη στους σχολικούς χώρους.

Ολοκληρώθηκε το έργο της κατασκευής ραμπών και χώρων υγιεινής ΑμεΑ σε 17 σχολικές μονάδες του Δήμου Ελασσόνας προϋπολογισμού 153.450,00 €, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και επενδυτικούς πόρους του δήμου.

Πλέον οι σχολικές μονάδες είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία και η καθημερινότητα των μαθητών με αναπηρία γίνεται πιο εύκολη στους σχολικούς χώρους.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής δήλωσε: «Αποτελεί για μας προτεραιότητα η ασφάλεια και λειτουργικότητα των σχολείων, ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, και γι΄ αυτό συνεχίζουμε καθημερινά να υλοποιούμε παρεμβάσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Τα σχολεία μας είναι πλέον προσβάσιμα και φιλικά σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Επενδύουμε στις σχολικές κοινότητες, για να αναβαθμίσουμε το επίπεδο της σχολικής ζωής και να προσφέρουμε στα παιδιά μας καλύτερες συνθήκες στις σχολικές εγκαταστάσεις».

Η κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής ΑμεΑ αφορά 17 σχολικές μονάδες του Δήμου Ελασσόνας.in.gr