Κυριακή, 27 Νοεμβρίου, 2022

Συνεργασία-Καινοτομία: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις επιχειρησιακές ομάδες

Οικονομία


Επί των αποτελεσμάτων προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής έως 16.11.2022

Ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης για τη Δράση 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Διαβάστε επίσης: ΠΑΑ: Στα 611 εκατ. ευρώ οι πληρωμές από τις αρχές του ετους

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα αφορούν τα υπομέτρα:

  • 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο και
  • 16.1-16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε διοικητικός έλεγχος σε 56 αιτήσεις στήριξης από τις 139 που υπεβλήθησαν. Σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και υποδομών του ΥπΑΑΤ, Δημήτριου Οδ. Παπαγιαννίδη, εγκρίθηκαν 28 αιτήσεις στο πλαίσιο του υπομέτρου 16.1-16.2 – Δράση 2, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 8.722.504 ευρώ δημόσια δαπάνη και 28 αιτήσεις  στο πλαίσιο του υπομέτρου 16.1-16.5 – Δράση 2, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 4.653.283,98 ευρώ δημόσια δαπάνη.

Ο διοικητικός έλεγχος συνεχίζεται και στις υπόλοιπες αιτήσεις στήριξης της Δράσης 2 και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αξιολογηθεί και να ενταχθεί το σύνολο των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων, έως το τέλος του χρόνου, δεδομένης και της σημασίας της χρήσης καινοτόμων μεθόδων και διαδικασιών στον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Οι αιτούντες θα ενημερωθούν σχετικά με την έκδοση των αποτελεσμάτων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την  Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συντονιστή του Έργου, η οποία είχε δηλωθεί κατά την υποβολή των αιτήσεων στήριξης.

Επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής έως 16.11.2022.in.gr