Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2022

ΥπΑΑΤ: Η πορεία των πληρωμών αγροτικών προγραμμάτων

Οικονομία


Ποιες πληρωμές βρίσκονται σε εξέλιξη

Oλοκληρώνεται με σταδιακή πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών η πληρωμή του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα» (Εξισωτική αποζημίωση), ενώ από την Πέμπτη 30 Ιουνίου ξεκινάει η διαδικασία πληρωμής για την Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών.

Για τις δασώσεις θα πραγματοποιείται σταδιακή πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών, σύμφωνα με τη ροή των φακέλων από τις Δασικές Υπηρεσίες

Επίσης, σε ό, τι αφορά την πορεία πληρωμών για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης εντός ΟΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος αιτήσεων 2021:

-Έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή 1ης εκκαθάρισης για τις δράσεις:

  • Μ10.01.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»,
  • Μ 10.1.2 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας»
  • Μ10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας»

Η πληρωμή 1ης εκκαθάρισης έχει ξεκινήσει από τις 28.06.2022 και βρίσκεται σε εξέλιξη με σταδιακή πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών για τις δράσεις :

–  Μ10.01.09 1ης Πρόσκλησης «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

– Μ10.01.04 «Μείωση ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

– Μ10.01.01 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας»

– Μ10.01.08 1ης Πρόσκλησης «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (Κομφούζιο)»,

– Μ11 1ης Πρόσκλησης «Βιολογική Γεωργία» – φυτικής κατεύθυνσης,

– Μ11 2ης Πρόσκλησης «Βιολογική Γεωργία» – ζωικής κατεύθυνσης.in.gr